Dom dziecka fundacja

Problemy potomstwa bez rodziców – pomoc dla rodzin tymczasowych
Jednym z najważniejszych zadań, które stawiane są przed społecznościami zorganizowanymi i ich przywódcami, jest zapewnienie cichego, pewnego dzieciństwa najmłodszym obywatelom. Łączy się to z prawem do edukacji, osobistego rozwoju i poszanowania godności każdego dziecka. Oczywistym środowiskiem, w którym prawa te są realizowane jest rodzina. W momencie niemniej jednak, kiedy tak właściwie rodzina, z punktu widzenia malucha, przestaje istnieć bądź działać, państwo, przez własne instytucje ma obowiązek przejąć ochronę nad maluchem do czasu jego pełnoletniości. Reguła taka była dokonywana również w czasach, kiedy nie było to zapisana w żadnym akcie prawnym. Dzieci pozbawione rodzicieli znajdowały schronienie w sierocińcach oraz różnego typu ochronkach. Były one prowadzone przez towarzystwa dobroczynne czy też stowarzyszenia – przetestuj Fundacja rozwoju dzieci. Jakość tej opieki bywała niekiedy bardzo kłopotliwa, zawsze niemniej jednak zakładano w nich szansę przekazania podopiecznego na wykształcenie rodzinie, jaka go wybrała, chociaż nie zawsze było to tożsame z adopcją.

about author

admin

related articles

Kategorie

Publikacje: