Sprawy rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne

Zlecenia rozpatrywane w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne
Sprawy podjęte w kancelarii adwokackiej Marty Olejnik – Hejne wykonywane są priorytetowo, z wzięciem pod uwagę wymagań klientów. Ekspertka wyspecjalizowana jest w głównej mierze w sprawach z obrębu prawa rodzinnego, zachowując stuprocentową dyskrecję oraz życzliwe ukierunkowanie do klientów. Przychodząc do wrocław kancelaria adwokacka można spodziewać się, że będzie się potraktowanym z priorytetem. Sprawy o rozwód lub o separację, sprawy o podział majątku, sprawy o przyznanie zagranicznego wyroku w rozwodzie, sprawy dotyczące pozbawienia albo ograniczania władzy rodzicielskiej, sprawy o alimenty, sprawy rozstrzygane przez sądy dla małoletnich, sprawy o ustalenie kontaktu z dziećmi, sprawy o ustalanie lub zaprzeczenie ojcostwa, czy sprawy o adopcję to najczęściej podejmowane zlecenia. Indywidualne podejście ekspertki i maksymalne angażowanie się sprawiają, że każdy poczuje się tu doskonale potraktowany.

about author

admin

related articles

Kategorie

Publikacje: